ČSOP - zpět na úvod zpět

Sinice a řasy "MIKROSKOPICKÉ KRÁSKY" užitečné i nebezpečné

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Sinice a řasy "MIKROSKOPICKÉ KRÁSKY" užitečné i nebezpečné Přednášející: RNDr. Lenka Šejnohová, Ph. D., Botanický ústav Akademie věd ČR

Popis akce

Sinice a řasy jsou všudypřítomné a od toho se odvíjí jejich nepostradatelná funkce v živém světě nebo jejich využití člověkem v různých oborech. Pomocí mikrofotografií si představíme hlavní zástupce sinic a řas, které kolem nás běžně žijí - ve vodě, v půdě nebo tvoří součást lišejníků. Objasníme si otázku, proč by bez sinic a řas nebyl dnes ani v minulosti život. Podíváme se na ně jako na indikátory kvality životního prostředí, na jejich využití v testech při zavádění nových výrobků na trh. Řasy a sinice zaujímají také své místo ve výživě člověka. A co by Vás mohlo nejvíce zajímat? Využití sinic a řas při čistění odpadních vod pro výrobu hnojiv, krmiv pro zvířata nebo biopaliv. Přednášející: RNDr. Lenka Šejnohová, Ph. D., Botanický ústav Akademie věd ČR

Pořadatel

Dům ochránců přírody

Akce je určena převážně pro členy čsop, ale též pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 04. 4. 2011, 17:30
Konec: 04. 4. 2011, 19:30

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Dům ochránců přírody
Michelská 5
Praha 4
140 00
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

Dům ochránců přírody
Web: http://www.csop.cz

Kontaktní osoba

Patrik Sláma
Telefon(y): 222 516 115
E-mail: patrik.slama@csop.cz

zpět