ČSOP - zpět na úvod zpět

Ukliďme svět - Úklid NPP Radouč

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce
Pracovní akce, brigáda

Anotace

„Úklid NPP Radouč“ Po úklidu Vás s chráněným územím blíže seznámí ekolog a přírodovědec RNDr. Václav Petříček.

Popis akce

„Úklid NPP Radouč“ Sraz všech účastníků v 9.00 hod. na horním konci pěší cesty do Podlázek u informační cedule při jižním vstupu na Radouč. Pytle na sběr odpadků, občerstvení, pracovní rukavice zajištěny. Rovněž zde bude přistaven kontejner na svoz veškerého odpadu. Každý dětský účastník od nás navíc obdrží drobnou odměnu. Po úklidu Vás s chráněným územím blíže seznámí ekolog a přírodovědec RNDr. Václav Petříček. Vhodný oděv, obuv a dobrou náladu s sebou.

Pořadatel

ZO ČSOP Klenice

Akce je určena převážně pro členy čsop, ale též pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 09. 4. 2011, 09:00
Konec: 09. 4. 2011, 18:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
na horním konci pěší cesty do Podlázek u info
KLenice

Místo srazu

Sraz na místě konání

Akce probíhá v rámci mezinárodní kampaně či akce

Ukliďme svět! - Clean up the World

Pořadatel

ZO ČSOP Klenice
Web: http://klenice.mb-net.cz/

Kontaktní osoba

Milada Vrbová
Telefon(y): 605 000 577
E-mail: csopmb@centrum.cz

zpět