ČSOP - zpět na úvod zpět

Otvírání studánek spojené s vycházkou okolím Nivy

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Vycházka za studánkami, zaniklými středověkými osadami a netopýry.

Popis akce

Cílem vycházky (okružní trasy) jsou studánky v okolí Nivy, Vysočan a Baldovce, zaniklé středověké vsi Husí, Svatoňůvka a Vaňkouš, ležící v malebných lesnatých údolích na pomezí okresů Prostějov a Blansko. Vycházku dle zájmu a časových možností doplníme o návštěvu PP Nivské louky a PP Návesní niva. V případě hezkého počasí posedíme na závěr u ohně. Zájemci se stany a spacáky mohou s místními vodáky zůstat na tábořišti u vody až do neděle. Délka trasy délky cca 14 km. Doprava do Nivy vlastními auty, vhodné dopravní spoje ráno do Nivy ani večer zpět nejedou.

Pořadatel

ČSOP RS Iris

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 28. 5. 2011, 09:00
Konec: 28. 5. 2011, 19:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální

Místo srazu

před prodejnou
Niva
Okres: Prostějov

Pořadatel

ČSOP RS Iris
Web: http://www.iris.cz

Kontaktní osoba

Eva Zatloukalová
Telefon(y): 603 730 594
E-mail: iris@iris.cz

Spolupořadatelé

ZO ČSOP Bělozářka

zpět