ČSOP - zpět na úvod zpět

Za májovou květenou Českého lesa

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Na druhé výpravě za poznáním Českého lesa se vydáme s botanikem Petrem Mudrou pátrat po hadcových slezinících do Drahotínského lesa a jarní květenou na Starý Hirštejn.

Popis akce

Sraz pro zájemce o exkurzi je v sobotu 21. května v 9:30 na autobusovém nádraží v Domažlicích nebo 9:45 u Muzea J. Š. Baara v Klenčí pod Čerchovem. Pro účastníky exkurze bude vypraven speciální autobus. Kapacita autobusu je omezená, místo si, prosím, rezervujte na tel. 725 141 686 nebo emailem na info@ceskymlesem.cz. Pro motorizované účastníky je sraz v 10:00 na odbočce u rybníčku na severním okraji lesního komplexu Drahotínského lesa, po levé straně silnice z Poběžovic do Drahotína. Nejprve se vydáme prozkoumat květenu hadcového ostrova do Přírodní rezervace Drahotínský les, poté se autobusem přesuneme do Vranovského sedla, odkud vystoupáme hřebenovou stezkou na vrchol Starého Hirštejna. V Přírodní rezervaci Starý Hirštejn se seznámíme s květenou suťových a bukových lesů, uvidíme například oměj vlčí mor, lýkovec jedovatý nebo česnek medvědí. Exkurze bude dlouhá asi 7-8 km. Zpátky do Domažlic pojede autobus kolem 15 hodiny.

Pořadatel

ZO ČSOP Sylva Lunae

Termín(y) akce

Začátek: 21. 5. 2011, 09:30
Konec: 21. 5. 2011, 15:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
PR Drahotínský les, PR Starý Hirštejn

Místo srazu

Domažlice, autobusové nádraží

Pořadatel

ZO ČSOP Sylva Lunae
Web: http://www.ceskymlesem.cz

Kontaktní osoba

B. Nováková
Telefon(y): 725 141 686
E-mail: info@ceskymlesem.cz

Spolupořadatelé

Správa CHKO Český les
MEZI LESY, o.s.

zpět