ČSOP - zpět na úvod zpět

Seminář Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin. Seminář je určen především reailzátorům projektů zaměřených na tuto problematiku.

Popis akce

Na programu je: 9.00 - seznámení s výsledky průzkumu stavu aktivit na záchranu genofondu ovocných dřevin a představení webu Archivní odrůdy 10.00 stanovení priorit pro zachování kontinuity programu 11.00 stanovení priorit při alokaci finančních zdrojů 12.00 průzkum možností dalších finančních zdrojů 13.00 -14.00 přestávka na oběd 14.00 testace vzorků ovocných odrůd 17.00 ukončení celostátního semináře Předpokládáme, že zde vznikne základ či programová shoda o hlavních směrech naší práce na příštích 5 let s realistickou představou o možnostech financování našich plánů. Hlavním výstupem semináře by měl být písemný materiál. Po zapracování připomínek účastníků bude předložen ÚVR ČSOP k projednání. Koncepce bude sloužit jako podklad pro odborné vedení programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin a pro další získávání finančních prostředků na konkrétní projekty. Jako doplňkový program je v pátek dopoledne exkurse do genofondového sadu založeného v roce 2011 na Libverdě. V 10.00 se též zahajuje tradiční zemědělsko zahradnická výstava Libverda 2011.

Pořadatel

EC Meluzína RCAB - Martin Lípa

Akce je určena převážně pro členy čsop, ale též pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 15. 9. 2011, 09:00
Konec: 15. 9. 2011, 17:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Děčín - Libverda (areál zemědělské školy)

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

EC Meluzína RCAB - Martin Lípa
Web: http://meluzina.info/

Kontaktní osoba

Martin Lípa
Telefon(y): 777 086 620
E-mail: ec.meluzina@volny.cz

zpět