ČSOP - zpět na úvod zpět

DEN STROMŮ

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností
Prezentace, tisková konference, výstava

Anotace

Návštěvníci mají možnost prohlédnout si prostory Ekocentra, informační tabule, informovat se o činnosti ekocentra i organizace, odebrat propagační materiály.

Popis akce

Akce se koná v Ekocentru Červenka při ZŠ Habrmanova v Č. Třebové od 14 do 18 hodin.

Pořadatel

ZO ČSOP Zlatá studánka 52/15

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 12. 10. 2011, 14:00
Konec: 12. 10. 2011, 18:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
EC ČERVENKA
Habrmanova 1500
Česká Třebová
560 02
Okres: Ústí nad Orlicí

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO ČSOP Zlatá studánka 52/15
Web: http://zlatastudanka.ctrebova.cz

Kontaktní osoba

Vomáčková Pavlín
Telefon(y): 605 71 73 50
E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

Spolupořadatelé

Odbor životního prostředí Městského úřadu Č. Třebová

zpět