ČSOP - zpět na úvod zpět

Babí léto v přírodních památkách Jabloňka a Bílá skála

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Vycházka do botanicky a geologicky cenných území přírodních památek Jabloňka a Bílá skála

Popis akce

První podzimní vycházka Ekocentra Křivatec zavede návštěvníky do dvou zvláště chráněných území – přírodních památek Jabloňka a Bílá skála. V přírodní památce Jabloňka budou moci návštěvníci obdivovat podzimní aspekt rostlinných společenstev skalních stepí a travnatých a suťových svahů, kde se vyskytují velmi typická společenstva, která na jiných územích Prahy 8 nenajdeme. Návštěvníci budou moci obdivovat bohaté porosty pelyňku pontického, omanu německého, hvězdnice zlatovlásku, ojediněle také vzácného jestřábníku hadincovitého a dalších zajímavých druhů. Vycházka bude pokračovat návštěvou významné geologické lokality – PP Bílá skála, které poskytuje zajímavý pohled do geologického vývoje pražské prvohorní pánve z období ordoviku. Sraz účastníků je na zastávce tramvají č. 14 a 17 Trojská (v blízkosti také autobus 112). Při vycházce provází a výklad podá Mgr. Pavel Rosendorf. Trasa povede nejprve do strmého svahu Jabloňky a po loukách ve svahu a skalami zpět na úroveň Povltavské ulice. Dále bude pokračovat podél vysokoškolských kolejí až k patě svahů Bílé skály. Po výstupu na hranu lomu na vrcholu Bílé skály se návštěvníkům naskytne úchvatný pohled nejen na svahy Bílé skály s opuštěným lomem, ale i na velkou část Prahy s vltavským meandrem. Vycházka bude ukončena v areálu nemocnice Bulovka. Délka trasy je cca 3 km. Vzhledem k prudším svahům a sutím v některých místech doporučujeme pevnou turistickou obuv. Upozorňujeme, že první část vycházky v PP Jabloňka není vhodná pro osoby trpící závratí a také pro osoby, kterým dělá problémy pohyb v prudším svahu.

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec - Ekocentrum Křivatec

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 18. 9. 2011, 14:00
Konec: 18. 9. 2011, 17:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
sraz na zastávce tramvají 14 a 17 Trojská
Trojská
Praha 8
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec - Ekocentrum Křivatec
Web: http://www.csop-krivatec.cz

Kontaktní osoba

Pavel Rosendorf
Telefon(y): 724 903 186
E-mail: rosendorf@post.cz

Spolupořadatelé

Projekt je realizován s finanční podporou Hlavního města Prahy

zpět