ČSOP - zpět na úvod zpět

Za přírodními zajímavostmi přírodních památek Bohnické a Čimické údolí

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Vycházka do botanicky a geologicky cenných území přírodních památek Bohnické a Čimické údolí

Popis akce

Další podzimní vycházka zavede návštěvníky do dvou zvláště chráněných území – přírodních památek Bohnické a Čimické údolí, jejichž předmětem ochrany jsou významná stepní společenstva rostlin a živočichů na proterozoických skalních výchozech dvou pravobřežních údolí Vltavy. V přírodní památce Bohnické údolí budou moci návštěvníci obdivovat poslední kvetoucí rostliny skalních stepí, zajímavý charakter území se zbytky bývalé vinice a zajímavé pohledy do údolí Vltavy. Ve druhém zvláště chráněném území – PP Čimické údolí se návštěvníci seznámí nejen se zajímavými stepními biotopy na několika místech území, ale budou moci obdivovat nově zrekonstruovaný rybník na západním okraji území a také probíhající pastvu stáda ovcí a koz, která je součástí komplexní údržby území. Trasa povede nejprve zástavbou Starých Bohnic po silničce západním směrem k dolnímu okraji PP Bohnické údolí, svahem po cestách až k vyhlídce na severním okraji území a poté zahrádkářskou kolonií až k Čimickému potoku a odtud východním směrem do PP Čimické údolí. Vycházka bude ukončena na zastávce autobusů 152 a 183 Sídliště Čimice. Délka trasy je cca 4.5 km. Vycházka povede po nezpevněných cestách, doporučujeme proto pevnou turistickou obuv.

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec - Ekocentrum Křivatec

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 09. 10. 2011, 14:00
Konec: 09. 10. 2011, 17:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
sraz na konečné autobusu 102 Staré Bohnice
Bohnická
Praha 8
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec - Ekocentrum Křivatec
Web: http://csop-krivatec.cz

Kontaktní osoba

Pavel Rosendorf
Telefon(y): 724 903 186
E-mail: rosendorf@post.cz

Spolupořadatelé

Projekt je realizován s finanční podporou Hlavního města Prahy

zpět