ČSOP - zpět na úvod zpět

Hory a pevnosti Transylvánie

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Srdečně vás zveme do Domu ochránců přírody na cestopisnou přednášku "Hory a pevnosti Transylvánie"

Popis akce

Nejen stáda polodivokých koní, louky plné orchidejí a krasové soutěsky, ale i svatyně dávných Dáků, středověké opevněné kostely či římské zlaté doly ukrývá tento kraj, v němž se po staletí setkávalo i střetávalo mnoho národů... Přednášející: Jan Moravec (ZO ČSOP Botič - Rokytka)

Pořadatel

Dům ochránců přírody

Termín(y) akce

Začátek: 13. 12. 2011, 18:00
Konec: 13. 12. 2011, 20:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Dům ochránců přírody
Michelská 5
Praha 4
140 00
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

Dům ochránců přírody
Web: http://www.csop.cz/dumochrancuprirody

Kontaktní osoba

Patrik Sláma
Telefon(y): 222 516 115
E-mail: patrik.slama@csop.cz

zpět