ČSOP - zpět na úvod zpět

Fragmentace krajiny - příčiny, dopady a řešení

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Srdečně vás zveme do Domu ochránců přírody na přednášku "Fragmentace krajiny - příčiny, dopady a řešení"

Popis akce

Fragmentace krajiny je nesmírně závažným problémem se zásadními vlivy na populace organismů. Zejména dopravní liniové stavby jsou v tomto ohledu velmi účinnými bariérami. Proto by při opravách stávajících i plánování nových komunikací mělo být zohledněno zajištění prostupnosti krajiny pro organismy. V rámci přednášky budou diskutovány příčiny, ale zejména dopady fragmentace komunikacemi a konkrétní ochranářská opatření (podchody pro živočichy apod.). Přednášející: Ing. Jiří Vojar, Ph.D. (Katedra ekologie a životního prostředí - Fakulta životního prostředí ČZU v Praze)

Pořadatel

Dům ochránců přírody

Termín(y) akce

Začátek: 19. 1. 2012, 18:00
Konec: 19. 1. 2012, 20:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Dům ochránců přírody
Michelská 5
Praha 4
140 00
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

Dům ochránců přírody
Web: http://www.csop.cz/dumochrancuprirody

Kontaktní osoba

Patrik Sláma
Telefon(y): 222 516 115
E-mail: patrik.slama@csop.cz

Spolupořadatelé

Společnost pro zvířata

zpět