ČSOP - zpět na úvod zpět

Plazi střední Evropy a Balkánu

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Srdečně vás zveme do domu ochránců přírody na přednášku "Plazi střední Evropy a Balkánu"

Popis akce

Balkán, zejména jeho jadranské pobřeží, je nejčastějším cílem letního cestování. Zdejší bohatství druhů plazů působí leckdy zbytečné obavy, často vyvolávané informacemi místních obyvatel, jejich tradičními nesmyslnými pověrami, prohlašujícími za nebezpečně jedovaté nejen zdejší druhy užovek, ale i noční lovce hmyzu - gekony. Následkem toho je zbytečné pronásledování a ničení druhů často naopak i hospodářsky užitečných. A mohou to být i naši turisté, kteří, poučeni naším videoprogramem, přispějí šířením objektivních informací udržení této ohrožené složky zdejší přírody. Přednášející: Ing. Jiří Haleš ( ZO ČSOP - Ochrana Herpetofauny)

Pořadatel

Dům ochránců přírody

Termín(y) akce

Začátek: 02. 2. 2012, 18:00
Konec: 02. 2. 2012, 20:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Dům ochránců přírody
Michelská 5
Praha 4
140 00
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

Dům ochránců přírody
Web: http://www.csop.cz/dumochrancuprirody

Kontaktní osoba

Patrik Sláma
Telefon(y): 222 516 115
E-mail: patrik.slama@csop.cz

zpět