Plánování a tvorba veřejných prostranství Aktivizace občanů Interpretace místního dědictví Práce s návštěvníky Komunikace v ochraně přírody Hospodaření v krajině
logo ČSOP
logo ESF

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

© Český svaz ochránců přírody
2008

Rozvoj obce Lestkov - tvorba vize komunity

Základní údaje

Textová anotace

Občanské sdružení Pomozme si sami ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci v Plzni a Royal Rangers oslovilo občany Lestkova a připravilo dvě diskusní setkání, kterých se zúčastnilo celkem asi 110 občanů. Byla popsána 4 klíčová témata k řešení (nemocnice a zdravotní péče, kostel, mladí lidíéé a děti, cesty v okolí Lestkova), vznikl Plán rozvoje městečka Lestkov a došlo k některým konkrétním zlepšením (kroužky pro děti apod.).

Lokace

Obec: Lestkov
CHKO:
Kraj: PLZEŇSKÝ KRAJ

Rok realizace

2003

Metoda

Aktivizace občanů

Klíčová slova

kulatý stůl, plánovací setkání, akce pro veřejnost

Stručný popis projektu

Výchozí situace

Mikroregion Konstantinolázeňsko mělo za účasti veřejnosti zpracovanou strategii rozvoje a akční plán rozvoje cestovního ruchu, chybělo podrobnější rozpracování na úroveň obce Lestkov (asi 350 obyvatel). Lestkovští občané se málo účastnili rozvoje vlastní komunity. V obci bylo vážné téma k diskusi: kostel sv. Prokopa, v havarijním stavu, ale mezi obyvateli nebyl jednotný názor na to, zda kostel zachránit nebo nechat spadnout. Tato nevyjasněná otázka rozdělovala občany Lestkova a bránila jim ve společné práci.

Způsob řešení

Občanské sdružení Pomozme si sami oslovilo občany Lestkova a pozvalo je na dvě akce : tzv. Černou hodinku (14.2.2003) a veřejnou diskusi Rozvoj městečka Lestkov (15.3.2003). Cílem bylo popsat klíčové jevy v obci a analyzovat je a navrhnout dlouhodobé směry rozvoje pro Lestkov.

Výsledek a výstupy

  • konala se dvě velká setkání (Černá hodinka – vzpomínání na to, jaký byl Lestkov v minulosti) a Rozvoj obce Lestkov (veřejná diskuse o budoucnosti Lestkova)
  • občané společně zpracovali SWOT analýzu a vybrali 4 nejdůležitější témata k řešení (kostel, nenmocnice a zdravotní služby pro Lestkov, mladí lidé a podpora aktivit dětí, cesty v okolí Lestkova)
  • Černé hodinky se zúčastnilo 30 a diskuse o rozvoji Lestkova 80 občanů
  • ve spolupráci s Roayal Rangers připraven program pro děti, identický s programem pro dospělé
  • do příprav a vlastní realizace se nejvíce zapojili pan starosta Bezpalec, pan Kořínek, paní Šulanová
  • na základě diskuse byl zpracován Plán rozvoje městečka Lestkova- část finančních prostředků projektu byla využita na dpodporu navazujících aktivit
  • zvýšilo se množství peněz ve fondu na opravu kostela
  • nově začal fungovat pingpongový kroužek pro děti
  • divadelní kroužek dětí nacvičil pohádku Popelka
  • o.s. Pomozme si sami se seznámilo s novými metodami zapojování veřejnosti a bude je dále používat

Galerie

Komentář

Komentář

Principy tvorby vize komunity byly uplatěny při přípravě setkání a oslovování obyvatel, ale vlastní struktura veřejné diskuse o rozvoji městečka Lestkov se držela klasických metod analýzy a syntézy a nevyužila možnosti, které nabízí TVK. Místní komunita nerozšířila svou kapacitu o facilitační dovednosti, facilitovali externisté. Výstupy jsou zajímavé, věcné a místně užitečné : vedle konkrétních projektů (kroužky pro děti, oprava kostela apod.) také zpracování plánu rozvoje Lestkova.

Finanční stránka projektu

Celková suma

6051490,- CZK

Finanční stránka

Finanční prostředky byly využity na koordinaci a facilitaci, finanční podporu konkrétních projektů, nákup kancelářských potřeb, občerstvení, poštovné a cestovní náklady.

Finanční zdroje

Další informace

Nositel projektu

Jméno: Pomozme si sami
Adresa: 349 01 Olbramov 47
Telefon: 374692021
Email: obec.olbramov@cbox.cz

Realizátor

Jméno: Miroslava Válová
Telefon: 374692021
Email: obec.olbramov@cbox.cz

Partneři

Mikroregion Konstantinolázeňsko, Klub pro záchranu městečka Lestkova, Centrum pro komunitní práci Plzeň, Royal Rangers

Konzultanti

Jméno: Tereza Teuschelová
Adresa:
Telefon:
Email:

Zpracoval