ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled základních organizací Českého svazu ochránců přírody

K 31.12.2016 je při ČSOP 305 řádně registrovaných ZO.

K dnešnímu dni 27.4.2017 je při ČSOP 128 ZO s aktuálně splněnými všemi členskými povinnostmi a vytvořeným registračními listy. (Právě probíhá proces každoroční registrace a toto číslo průběžně narůstá tak, jak se daří zpracovávat podklady zaslané základními organizacemi)

Informace v přehledu vychází z údajů poskytnutých jednotlivými základními organizacemi.