ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled základních organizací Českého svazu ochránců přírody

K 31.12.2019 bylo při ČSOP 283 řádně registrovaných ZO.
Informace v přehledu vychází z údajů poskytnutých jednotlivými základními organizacemi.


Vybrat ZO se sídlem na území (označit vše | nic)

Vypisovat se budou jen ty ZO, které mají sídlo ve zvolených krajích.
Pokud není zvolena žádná položka, filtrování dle krajů bude ignorováno.

Filtrovat podle okruhů činností (označit vše | nic)

Vypisovat se budou jen ty ZO, které se hlásí ke všem vyznačeným činnostem.
Pokud není zvolena žádná položka, je filtr neaktivní, čím více položek bude zvoleno, tím restriktivnější je požadavek.

Péče o krajinu a památky


Ochrana volně žijících druhů


Ochrana životního prostředí


Environmentální výchova


Další činnosti

Filtrování podle části názvu nebo čísla ZO

Vypisovat se budou jen ty ZO, jejichž název nebo číslo obsahuje uvedené znaky.
Pokud není zadána žádná hodnota, filtr není aktivní.