ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 39/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 39/02 Klíny

Adresa sídla ZO:Klíny 19
436 01 LITVÍNOV
IČ:720 19 417
Statutární zástupce (předseda):Petr Klouček
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 205 926
e-mail: csop.kliny[zavináč]seznam[tečka]cz, petr.kloucek[zavináč]atlas[tečka]cz
http://www.csopkliny.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: pastva ovcí v NATURA 2000

- provádění přírodovědných průzkumů

- záchranné chovy

jmenovitě: podpora hnízdění čmeláků v Krušných horách

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- lesní hospodaření

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Grune Liga

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LITVÍNOV a dále správní uzemí obce: Ústeckého kraje.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-08-1823 do 31.03.2020.