ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ČSOP Studénka ZO 70/03

Adresa sídla ZO:Daroňova 242
742 13 STUDÉNKA
IČ:661 83 553
Statutární zástupce (předseda):Ing. Eva Urbancová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 731 068 096, 733 102 970
e-mail: csop.studenka[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csop-studenka.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Krajinnou povodní

Ostatní činnost

jmenovitě: mapování a rozšiřování starých a krajových odrůd ovoce

Počet členů:39
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce STUDÉNKA a dále správní uzemí obce: obce Pustějov, Velké Albrechtice, Bravantice, Jistebník, Petřvald, Bartošovice, Kunín, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice, Mankovice, Vražné, Stachovice, Mošnov, Stará Ves nad Ondřejnicí a Svinov (městský obvod Ostravy).
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1336/96 do 31.03.2020.