ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 21/12

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

21/12 Sezimovo Ústí

Adresa sídla ZO:Hanojská 2831
390 05 TÁBOR
IČ:671 71 494
Statutární zástupce (předseda):Ing. Dana Jahelková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 381 261 275, 723 432 988
e-mail: j.jahelka[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: budky, čápi, volavky, dravci a sovy, ptačí dutiny

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- systematická práce s dětmi členů ZO

Počet členů:10
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce TÁBOR a dále správní uzemí obce: okresu Tábor.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2158/91 do 31.03.2020.