ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 36/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

5. ZO ČSOP LIBEREC

Adresa sídla ZO:Preslova 178/5
460 10 Liberec 10
IČ:432 26 809
Statutární zástupce (předseda):Richard Poek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 485 151 214
e-mail:
Okruhy činností:

Ostatní činnost

jmenovitě: Údržba a provoz základny Losí dům v JH, úklid v lese, ochrana přírody

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Liberec 10.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2116/91 do 31.03.2020.