ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 18/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO 18/02 ČSOP MAKOV

Adresa sídla ZO:Nová Ves 10
397 01 PÍSEK
IČ:709 52 302
Statutární zástupce (předseda):Libor Šejna
Kontakty pro veřejnost:telefon: 382 279 159, 724 090 220
e-mail: csop.makov[zavináč]volny[tečka]cz
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ČÁP BÍLÝ, SOVA PÁLENÁ, LEDŇÁČEK, SKOREC, DRAVCI

- péče o handicapované živočichy

- záchranné chovy

jmenovitě: sova pálená

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PÍSEK a dále správní uzemí obce: : Čížová.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 123/2002 do 31.03.2020.