ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 50/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP

Adresa sídla ZO:T.G. Masaryka 653
570 01 LITOMYŠL
IČ:608 91 491
Statutární zástupce (předseda):prom. biol. Lubor Urbánek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 461 615 813
e-mail: urbanek.lubor[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání akcí ke Dni Země

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Nedošínský háj, Velký Košíř

Ostatní činnost

jmenovitě: Monitoring v ptačí oblasti Žehuňský rybník - obora Kněžičky; kvadrátové mapování hnízd. výskytu ptactva, CES Velký Kosíř, RAS Poděbradsko - Locustella fluviatilis, péče o cihelnu Osík

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LITOMYŠL.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2055/91 do 31.03.2020.