ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 13/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP KŘIVOKLÁT

Adresa sídla ZO:Křivoklát 118
270 23 KŘIVOKLÁT
IČ:676 73 261
Statutární zástupce (předseda):Ing. Ivan Kasalický
Kontakty pro veřejnost:telefon: 313 558 130, 724 344 430
e-mail: kasalicky[zavináč]centrum[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- tuhé komunální a průmyslové odpady

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Brdatka, ŠNPS Křivoklát

Ostatní činnost

jmenovitě: Vycházky do přírody a zájezdy pro členy i veřejnost, přednášky

Počet členů:26
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce KŘIVOKLÁT.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2880/91 do 31.03.2020.