ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 12/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 12/05 NOVÝ KNÍN

Adresa sídla ZO:Na Flusárně 170
262 03 NOVÝ KNÍN
IČ:489 54 217
Statutární zástupce (předseda):Emanuel Svoboda
Kontakty pro veřejnost:telefon: 723 573 863
e-mail: emanuel.svoboda[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ochrana obojživelníků

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce NOVÝ KNÍN.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2110/91 do 31.03.2020.