ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 51/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Berušky 51/10

Adresa sídla ZO:Za Komínem 560
541 01 TRUTNOV
IČ:709 80 292
Statutární zástupce (předseda):Pavla Oborníková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 554 301
e-mail:
Okruhy činností:

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

Počet členů:4
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce TRUTNOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1345/02 do 31.03.2020.