ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 44/16

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

Adresa sídla ZO:Štěpánkova 106
537 01 CHRUDIM
IČ:150 54 144
Statutární zástupce (předseda):Ing. arch. Jan Florian
Kontakty pro veřejnost:telefon: 733 607 513
e-mail: klubhabrovchrudim[zavináč]seznam[tečka]cz, ing.florian[zavináč]gmail[tečka]com
http://www.zo-csop-habrov.estranky.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:16
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce CHRUDIM.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1973/91 do 31.03.2020.