ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/68

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP OCHRANA HERPETOFAUNY

Adresa sídla ZO:Jankovcova 862/47
170 00 PRAHA 7
IČ:485 49 622
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jiří Haleš
Kontakty pro veřejnost:telefon: 220 803 645, 731 321 734
e-mail: jiri.hales[zavináč]volny[tečka]cz
http://www.webik.brb.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Zamenis, Mauremvs

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 2

počet členů v kolektivech MOP: 20

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: videoprogramy na DVD, 20 titulů

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Slovensko: SZOPK, Chorvatsko: Mladi čuvari prirode,Hrvatsko herpetološko družstvo, Turtle Foundation (Konservasi Biota Laut Berau) - Borneo

Ostatní činnost

jmenovitě: diagnostika a terapie serpentofóbie

Počet členů:30
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 7.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1739/91 do 31.03.2020.