ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 54/14

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Brněnsko

Adresa sídla ZO:Pustiměřské Prusy 103
683 21 Pustiměř
IČ:711 55 937
Statutární zástupce (předseda):Vlastimil Martiško
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ostatní činnost

jmenovitě: Budování a regenerace mokřadů

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Pustiměř.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 53/03 do 31.03.2020.