ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 42/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP KŘÍŽOVÁ

Adresa sídla ZO:Staré Ransko 146
582 63 KRUCEMBURK
IČ:114227
Statutární zástupce (předseda):Josef Semerád
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Ostatní činnost

jmenovitě: ochranné služby v NPR Ransko, CHPV, biologická ochrana lesa, čištění, vyvěšování, výroba budek

Počet členů:24
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce KRUCEMBURK a dále správní uzemí obce: Krucemburk.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2190/91 do 31.03.2020.