ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 16/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

16/04 ZO ČSOP Nová Bystřice

Adresa sídla ZO:Lesnická 684
378 33 NOVÁ BYSTŘICE
IČ:608 21 124
Statutární zástupce (předseda):Stanislav Kopáček
Kontakty pro veřejnost:telefon: 728 415 110
e-mail:
Okruhy činností:

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 23

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: Akce čáp, káně, luska, vydra, cusel, rosnička, zmije

Počet členů:29
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce NOVÁ BYSTŘICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2175/91 do 31.03.2020.