ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 10/16

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Svojetice

Adresa sídla ZO:Na Skále 163E
251 62 Svojetice
IČ:046 88 970
Statutární zástupce (předseda):Jiří Šídlo
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 469 786
e-mail: csopsvojetice[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ochrana biodiverzity 2016 MŽP

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:10
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Svojetice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 224/15 do 31.03.2020.