ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 61/06

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Haná

Adresa sídla ZO:Komenského nám. 38
798 27 NĚMČICE NAD HANOU
IČ:712 06 949
Statutární zástupce (předseda):Drahoš Kňourek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 587 638
e-mail: d.knourek[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Mokroš Mořice

Ochrana společenských zvířat

- provoz útulku pro společenská zvířata

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce NĚMČICE NAD HANOU a dále správní uzemí obce: Slavkov, Bučovice, Prostějov a Vyškov.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 240/04 do 31.03.2020.