ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/34

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Křivatec

Adresa sídla ZO:Luhovská 1739/6
182 00 PRAHA 8
IČ:411 90 246
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Pavel Rosendorf
Kontakty pro veřejnost:telefon: 220 197 413
e-mail: rosendorf[zavináč]post[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

Počet členů:22
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 8.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1861/91 do 31.03.2020.