ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/27

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 01/27 ROKYTKA

Adresa sídla ZO:Kovářská 1257/10
190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ
IČ:683 78 696
Statutární zástupce (předseda):Václav Šimáček
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Ochrana životního prostředí

- ochrana ovzduší

- problematika dopravy cyklistické

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- systematická práce s dětmi členů ZO

Počet členů:13
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 9 - LIBEŇ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2300/91 do 31.03.2020.