ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/72

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 01/72 GEO

Adresa sídla ZO:Čimelická 958/3
142 00 PRAHA 4
IČ:660 05 957
Statutární zástupce (předseda):Stanislav Tůma
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 504 810
e-mail: stanislav.tuma[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- problematika těžby nerostů

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Údolí studánek - Modřanská rokle, Praha

Ostatní činnost

jmenovitě: Ochrana Podzemních zimovišť netopýrů v Praze (Braník, Šárka, Hloubětín), průvodcovská činnost pro školy mimo zimní období.

Počet členů:10
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 4 a dále správní uzemí obce: Středočeský, Plzeňský kraj a území Prahy.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2639/91 do 31.03.2020.