ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/90

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Společnost pro zvířata-01/90

Adresa sídla ZO:Michelská 48/5
140 00 PRAHA 4
IČ:654 01 760
Statutární zástupce (předseda):Ing. Dita Michaličková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 222 516 115
e-mail: s.pro.zvirata[zavináč]společnostprozvirata[tečka]cz
http://www.spolecnostprozvirata.cz
http://www.pomahame.spolecnostprozvirata.cz
Okruhy činností:

Ochrana životního prostředí

- zemědělství

Environmentální výchova

- vydávání neperiodických publikací

Ochrana společenských zvířat

jiné: ochrana zvířat proti týrání

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 4 a dále správní uzemí obce: území České republiky ve věci ochrany zvířat proti týrání.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1992/96 do 31.03.2020.