ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 52/06

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP LETOHRAD

Adresa sídla ZO:Náměstí Svobody 334
561 51 LETOHRAD
IČ:647 72 365
Statutární zástupce (předseda):Martin Hatka
Kontakty pro veřejnost:telefon: 465 620 004
e-mail: m.hatka[zavináč]tiscali[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- energetické úspory

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání akcí ke Dni Země

- provoz naučné stezky

jmenovitě: spolupráce - LČR / Letohradská bažantnice - Obora, Zámecký park

Ostatní činnost

jmenovitě: osvěta k životnímu prostředí v místním periodickém tisku

Počet členů:12
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LETOHRAD.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2219/91 do 31.03.2020.