ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 35/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ROKYTA

Adresa sídla ZO:Rádlo 342
468 03 RÁDLO
IČ:646 69 653
Statutární zástupce (předseda):Miluše Chaloupková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 608 570 289, 775 240 010
e-mail:
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

Environmentální výchova

- systematická práce s dětmi členů ZO

Počet členů:4
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce RÁDLO a dále správní uzemí obce: a okres Jablonec nad Nisou.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1171/97 do 31.03.2020.