ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 51/17

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Krkonoše

Adresa sídla ZO:Sídliště 738
543 71 HOSTINNÉ
IČ:750 93 421
Statutární zástupce (předseda):Petr Briš
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 831 510
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- účast v EIA

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: účast na územním rozhodování a stavební povolení a kacení stromů, evidence ptačích budek

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Mravenčí stezka - Hostinné, naučná stezka: Včely a mravenci

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: náklad 2000 ks publikace 1. díl "Zlatý retrívr", 2. díl "Rok s retrívrem"

Ostatní činnost

jmenovitě: Spolupráce se včelaři - kalendář, výstava, historie včelařství, čištění a kontrola ptačích budek, evidence ptačích druhů a sledování migrace

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce HOSTINNÉ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-06-2349 do 31.03.2020.