ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 56/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Břeclav

Adresa sídla ZO:Břetislavova 1206/8
690 02 BŘECLAV
IČ:606 80 768
Statutární zástupce (předseda):Otakar Pražák
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
http://www.csopbreclav.estranky.cz
http://ochranaptaku.webnode.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Pěvci, dravci v lesích, monitoring sýčků, údržba budek pro dravce a sovy ve volné krajině

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: DO-G, AG Eulen (D), EGS Osterreich, Kauzbrief, SOVON

Ostatní činnost

jmenovitě: se ZŠ Stará Břclav,ČR Brno,ČT Brno, ČSO, Lesy ČR, Dolní Morava

Počet členů:12
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BŘECLAV a dále správní uzemí obce: okres Břeclav.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1858/91 do 31.03.2020.