ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 59/12

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Ekoinfocentrum ZO ČSOP

Adresa sídla ZO:Škrétova 1629/5
586 01 JIHLAVA
IČ:867 87 039
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jana Kotoučková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 721 862 692
e-mail: ekoinfo[zavináč]centrum[tečka]cz, ekoinfo[zavináč]ekoinfo-jihlava[tečka]cz
http://www.ekoinfo.ecn.cz www.ekoinfo-jihlava.cz
http://https://www.facebook.com/Ekoinfocentrum-ZO%C4%8CSOP-Jihlava-3812804786664
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: formou osvěty a vzdělávání-promítání dokumentů, mapování, tvorba a tisk letáků PP Čeřínek

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- zemědělství

- energetické úspory

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: průvodce PP Čeřínek

Spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: AT- Biohof Liebhart - ekofarma

Ostatní činnost

jmenovitě: poradenství, návrhy, realizace a certifikace přírodních zahrad

Počet členů:11
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce JIHLAVA a dále správní uzemí obce: Jihlava, mikroregon Dušejovsko, Dolní Cerekev, Kostelec u Jihlavy, Vanov, Batelov, Vyskytná.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-05-1310 do 31.03.2020.