ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 63/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Základní organizace ČSOP PANTOFLÍČEK

Adresa sídla ZO:Slavkov 47
687 64 SLAVKOV
IČ:653 26 539
Statutární zástupce (předseda):Vlasta Ondrová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 776 716 704
e-mail: o.vlasta[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: Poradenství o houbách, průvodcovství po Bílých Karpatech pro děti i dospělé, výsadba stromů

Počet členů:11
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce SLAVKOV a dále správní uzemí obce: území okresu Uherské Hradiště.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1624/97 do 31.03.2020.