ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 65/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Koráb

Adresa sídla ZO:Načeratice 21
669 02 ZNOJMO
IČ:709 61 395
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Jaroslava Červinková
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ZNOJMO.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 838/02 do 31.03.2020.