ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 32/06

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ARON

Adresa sídla ZO:Nawkova 346/11
470 01 ČESKÁ LÍPA
IČ:498 64 181
Statutární zástupce (předseda):Kamil Šrubař
Kontakty pro veřejnost:telefon: 728 608 235
e-mail: kamsrubar[zavináč]atlas[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: alcedo, ciconia, čmeláci, vážky, orchideje, ptáci zemědělské krajiny, motýli, obojživelníci

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Ochrana společenských zvířat

jiné: ochrana zvířat proti týrání

Ostatní činnost

jmenovitě: fotografická a filmová dokumentární činnost

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ČESKÁ LÍPA.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 58/1994 do 31.03.2020.