ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 37/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 37/04 Lovoš

Adresa sídla ZO:Školní 730/18
410 02 LOVOSICE
IČ:631 54 901
Statutární zástupce (předseda):Jan Parkos
Kontakty pro veřejnost:telefon: 723 059 182, 607 135 163
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- účast v EIA

účast v EIA - počet případů za rok: 36

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 8

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Boreč,CHKO Opárenské údolí

Ostatní činnost

jmenovitě: Péče o kulturní pam. studánka na Borči, zřícenina hradu Ostrý

Počet členů:36
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LOVOSICE a dále správní uzemí obce: obec Třebenice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2468/91 do 31.03.2020.