ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 56/13

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 56/13

Adresa sídla ZO:Kozí hrádek 356/9
692 01 MIKULOV
IČ:185 11 724
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Karel Malina
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: csop5613[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- problematika těžby nerostů

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- zemědělství

Počet členů:12
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce MIKULOV a dále správní uzemí obce: CHKO Pálava a okres Břeclav.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2344/91 do 31.03.2020.