ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 65/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP IRIS 65/01 Znojmo

Adresa sídla ZO:Krapkova 2980/12
671 81 Znojmo
IČ:456 58 714
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Jaroslav Šmerda
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: smerda[zavináč]znojmuz[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy cyklistické

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: Spoluúčast na strategickém plánování (Agenda21, zdravé město)

Počet členů:13
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Znojmo a dále správní uzemí obce: okres Znojmo.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2456/91 do 31.03.2020.