ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 65/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Zemědým

Adresa sídla ZO:Rooseveltova 1084/43
669 02 Znojmo
IČ:712 07 813
Statutární zástupce (předseda):Jiří Pavelka
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Znojmo.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 218/04 do 31.03.2020.