ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 69/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 69/04 Havířov

Adresa sídla ZO:Aloise Jiráska 1521/11
736 01 Havířov
IČ:711 97 222
Statutární zástupce (předseda):Ľubomír Kminiak
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 182 969
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

Počet členů:22
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Havířov.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2819/03 do 31.03.2020.