ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 71/18

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Arion

Adresa sídla ZO:Kmochova 694/25
779 00 Olomouc 9
IČ:043 77 818
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Roman Kalous
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 654 499
e-mail: csop.arion[zavináč]gmail[tečka]com
http://www.csoparion.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: SCHKO Biele Karpaty

Počet členů:20
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Olomouc 9 a dále správní uzemí obce: území okresu Olomouc
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-15-1470 do 31.03.2020.