ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 71/09

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ASTACUS

Adresa sídla ZO:Družební 682/12
779 00 Olomouc
IČ:669 32 394
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Miloš Holzer
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 513 840
e-mail: mholzer[zavináč]volny[tečka]cz
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Raci

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- problematika dopravy vodní

Environmentální výchova

- informační centrum, ekologické centrum

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Olomouc.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1878/91 do 31.03.2020.