ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 31/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP-TOS záchranná stanice v Tachově

Adresa sídla ZO:Studánka 228
347 01 STUDÁNKA
IČ:712 40 641
Statutární zástupce (předseda):Karel Bobál
Kontakty pro veřejnost:telefon: 608 154 180, 608 743 372
e-mail: orjana[zavináč]seznam[tečka]cz, bobalova.k[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.tos.tachov-mesto.cz/, FACEBOOK - Tachovský ornitologický spolek
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ochrana společenských zvířat

- provoz útulku pro společenská zvířata

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Národní park Bandia - Senegal, ZOO - Laura Senegal,

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce STUDÁNKA.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 524/04 do 31.03.2019.